30% ondernemers is slecht in verkopen

Ondernemen

Hoewel Nederland in 2021 een economische groei doormaakte van 4.8 procent, gaat het met kleine bedrijven nog altijd niet goed. Zij hebben te maken met bedrijfsresultaten tot onder het niveau van voor de coronapandemie. Maar liefst 30 procent van de ondernemers is niet goed in verkopen, wat bijdraagt aan een lage bedrijfsomzet.

Dit blijkt uit de vijfde Kleinbedrijf Index van Qredits. Meer dan 1.500 ondernemers werkten mee met als doel de situatie van kleine ondernemers in ons land in beeld te brengen.

40% ondernemers verdient meer dan minimumloon

Kleinbedrijven zijn bedrijven met minder dan vijf medewerkers. Zij vertegenwoordigen maar liefst 95.5 procent van 2 miljoen bedrijven in Nederland. In oktober bleek al dat bijna de helft van de starters, zzp’ers en de horeca minder dan een bijstandsuitkering verdient.

De index over Q4 van 2021 bevestigt dit beeld. Volgens dit onderzoek verdient maar 40 procent van de ondernemers meer dan het minimumloon. Maar liefst 18 procent zit onder dit niveau en 42 procent heeft een loon onder bijstandsniveau. Het aantal te verwachten sluitingen is daarom verdubbeld van 2.6 naar 5.9 procent.

‘Nettomarges daalden fors’

De dalende nettomarges van 2021 lijken de trend te hebben versterkt. “Ook in dit kwartaal daalden de nettomarges fors bij een meerderheid van de ondernemers. Samen met de hoge inflatie zorgt dit ervoor dat ondernemers verwachten nog minder te investeren in het eerste kwartaal van 2022 dan in het vierde kwartaal van 2021. Daardoor ontwikkelt een groeiende groep ondernemers zich tot marginale bedrijven”, aldus Lex van Teeffelen, lector bij de Hogeschool van Utrecht.

‘Ondernemers verwachten minder te investeren in Q1 van 2022.’

Dit is met name een probleem in de horeca, de detailhandel en de culturele sector, die het afgelopen jaar hard geraakt zijn door de steeds terugkerende lockdowns. “De cultuursector is het hardst van allen getroffen en investeert tegelijkertijd het meest. Een relatief groot deel van de zelfstandigen in de cultuursector investeert maar liefst 25 procent van hun omzet in hun bedrijf. Dat lijkt mooi, maar dat is het niet”, aldus Titia Haaxma, directeur-bestuurder van Cultuur+Ondernemen.

Ontwikkelen vaardigheden

Uit het onderzoek blijkt ook dat maar liefst 30 procent van de ondernemers niet goed is in verkopen, terwijl een hoger aantal verkopen natuurlijk leidt tot een hogere omzet. “Daar liggen dus kansen. Als ondernemer kan je het platfond van je eigen succes zijn. Het onderzoek laat een duidelijk verband zien tussen verkoopvaardigheden van ondernemers en hun omzetten en groeiverwachtingen op de korte termijn”, aldus Elwin Groenevelt, algemeen directeur bij Qredits.

trainen vaardigheden

Vanuit Den Haag is een initiatief gestart om de leercultuur binnen het kleinbedrijf aan te moedigen. Ondernemers kunnen vanaf nu een aanvraag voor de SLIM-subsidie indienen. Deze subsidie is bedoeld voor mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Met de subsidie kan een ondernemer inzichtelijk krijgen wat de veranderingen op de arbeidsmarkt betekenen voor de organisatie en werknemers.

‘Met het STAP-budget krijgen werkenden een subsidie van €1.000 per jaar voor arbeidsmarktgerichte trainingen.’

Vanaf deze maand is ook het STAP-budget beschikbaar, waarmee werkenden en werkzoekenden een subsidie van 1.000 euro per jaar kunnen krijgen voor het volgen van arbeidsmarktgerichte trainingen. Verkoopvaardigheden en andere noodzakelijke vaardigheden om een kleinbedrijf te laten slagen kunnen op deze manier verder ontwikkeld worden.

Products You May Like

Geef een reactie