Maand: april 2022

Nieuwsbericht | 29-04-2022 | 16:33 Misleiding van consumenten met valse prijsverminderingen is een hardnekkig fenomeen zowel online als in winkels. Een verkoper verhoogt korte tijd de prijs van een product of dienst, verlaagt deze daarna en presenteert deze ‘van-voor’ prijs vervolgens onterecht als een aanbieding of een aanzienlijke korting. De ministerraad heeft ingestemd met een
0 Comments
Nieuwsbericht | 29-04-2022 | 17:15 De internetconsulatie van het wetsvoorstel Klimaatfonds is vandaag gestart. Het klimaatfonds is een van de belangrijkste instrumenten uit het coalitieakkoord om financiering mogelijk te maken voor maatregelen die bijdragen aan het doel van ten minste 55% CO2-reductie in 2030. Hiervoor is in het Coalitieakkoord € 35 miljard beschikbaar gesteld. Belanghebbenden
0 Comments
Nieuwsbericht | 29-04-2022 | 16:05 Het kabinet heeft vandaag ingestemd met een pakket aan maatregelen om de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) klaar te maken voor toekomstige ontwikkelingen. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijker gemaakt welke zorgverlener voorbehouden handelingen mag verrichten en moet er meer aandacht komen voor het leren van tuchtuitspraken
0 Comments
Nieuwsbericht | 29-04-2022 | 14:51 Nederland stuurt een forensisch opsporingsteam naar Oekraïne. Dat heeft de ministerraad besloten. Het team bestaat hoofdzakelijk uit personeel van de Koninklijke Marechaussee, aangevuld met experts van andere Defensieonderdelen en van het Nederlands Forensisch Instituut. Zij gaan bewijs verzamelen dat bruikbaar is voor onderzoek naar oorlogsmisdaden en in strafrechtelijke procedures. Oekraïne
0 Comments
Nieuwsbericht | 26-04-2022 | 16:39 De Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne heeft vanmiddag vergaderd. Lees in deze Kamerbrief over de besluiten die zijn genomen. De besluiten gaan onder andere over: de financiële mogelijkheden aan gemeenten om voldoende schoolgebouwen voor Oekraïense leerlingen te kunnen regelen;  de nieuwe verblijfstitelcode, code 46, die
0 Comments
Nieuwsbericht | 26-04-2022 | 13:00 3025 burgers koninklijk gedecoreerd vanwege bijzondere verdiensten voor de samenleving. De Algemene Gelegenheid voor het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen (de Lintjesregen) vindt dit jaar plaats op dinsdag 26 april. Dit is, zoals gebruikelijk, de laatste werkdag voor de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. De burgemeesters in het land en de
0 Comments
Meer uitdaging, plezier, salaris of kansen in je werk? Vanaf maandag 2 mei 10.00 uur is het STAP-budget weer aan te vragen. Met het STAP-budget kan je één keer per jaar tot € 1.000 subsidie krijgen voor het volgen van een training, cursus of opleiding.  Het STAP-budget helpt je te blijven ontwikkelen. Om zo meer
0 Comments
Risk director Johan Geeroms voorziet een aanzienlijke economische achteruitgang. „Met de hogere inkoopkosten en de toename van wanbetaling hebben bedrijven steeds meer werkkapitaal nodig om de dagelijkse business draaiende te houden. Anders gezegd: ze houden minder geld over voor structurele maatregelen die de toekomst van bedrijven bepalen, zoals het ontwikkelen van nieuwe producten, overnames, groei,
0 Comments