Aandeel vrouwelijke ondernemers groeit

Ondernemen

In het afgelopen jaar is het aantal bedrijven in ons land met 120.521 gestegen tot 2.199.387. Dit is een toename van 6 procent. Daarnaast valt het op dat het aantal vrouwen sterk groeit bij zowel starters als gevestigde ondernemers.

Dit blijkt uit het KVK Jaaroverzicht Bedrijvendynamiek dat vandaag werd gepresenteerd door KVK. De sterke groei aan bedrijven is voor een groot deel te danken aan de toename van het aantal fulltime zzp’ers. Zij startten namelijk 83.468 bedrijven.

Aandeel vrouwelijke ondernemers 37%

Ook laat het overzicht zien dat het aandeel vrouwelijke ondernemers eind 2021 de 37 procent haalde. Bij starters was vooral een sterke groei te zien in het aandeel vrouwen. In 2020 was dit aandeel ook 37 procent, maar dit steeg naar 39 procent in 2021.

Het aandeel vrouwen nam vooral toe in de detailhandel en in de land- en tuinbouw. Daarnaast nam het aandeel vrouwelijke starters vooral in Flevoland en Zuid-Holland sterk toe. In Flevoland groeide het aantal ondernemingen überhaupt sterk in 2021, namelijk met 8 procent. Dat is 3 procent meer dan in 2020. In Zuid-Holland was de groei 2 procent groter dan in 2020, namelijk 7 procent.

Het aandeel vrouwelijke ondernemers nam vooral toe in detailhandel en de land- en tuinbouw.

“Het aandeel vrouwelijke ondernemers stijgt al jaren en dat is heel positief. Meer inclusiviteit in ondernemerschap is van belang voor innovatie en maatschappelijke impact. Dan gaat het niet alleen om meer vrouwen die ondernemen, maar ook om jongeren, migranten en statushouders, of bijvoorbeeld mensen met een beperking”, aldus prof. Dr. Josette Dijkhuizen, honorair hoogleraar ondernemerschapsontwikkeling.

‘Groei in sectoren met potentie’

“De meeste groei van starters zit in sectoren waar op dit moment de grootste potentie zit, zoals gezondheidszorg en bouw. Een van de redenen hiervoor is dat door de huidige krapte aan personeel in deze sectoren meer mensen die werkzaam zijn in deze sectoren overgestapt zijn van een loondienstverband naar ondernemerschap.”

Aantal starters in de sector gezondheid groeide met 27%.

Het rapport laat namelijk zien dat het aantal starters in de sector gezondheid groeide met 27 procent, in de bouw en logistiek met 19 procent en de horeca met 15 procent. In de gezondheidszorg groeide het aantal ondernemers in de ondersteuning en begeleiding van gehandicapten, maatschappelijk werk, ouderenzorg en kinderopvang. In de logistiek was deze toename vooral te zien in het aantal zzp taxichauffeurs, koeriers en goederenvervoer.

Minder faillissementen

Daarnaast is het opvallend dat het aantal faillissementen in 2021 met 41 procent daalde ten opzichte van 2020. Daarmee kwam het aantal faillietverklaringen in het afgelopen jaar uit op 1.535. “Het lage aantal faillissementen is vooral te danken aan de steunmaatregelen vanuit de overheid. We moeten echter wel ernstig rekening houden met een inhaalslag aan faillissementen in 2022. Uiteraard is dit afhankelijk van het verloop van de pandemie en de verdere economische ontwikkeling.”

Products You May Like

Geef een reactie