Achterbanraadpleging ZZP Nederland laat belang bedrijfsbuffer zien

Zzp

Uit de nieuwste enquête onder de achterban van stichting ZZP Nederland blijkt dat de respondenten het van groot belang vinden om als ondernemer een bedrijfsbuffer op te bouwen, zodat hun onderneming ook in slechte tijden kan blijven voortbestaan. “Wij zien de uitkomst als een bevestiging van onze overtuiging, namelijk dat zzp’ers bewust bezig zijn met hun ondernemerschap”, zegt voorzitter Frank Alfrink.

Ruim twee derde van de bijna 3000 respondenten beschikte begin 2020 over een financiële buffer. Mede daardoor hebben deze ondernemers veelal op eigen benen de coronacrisis kunnen doorstaan. Bij door coronamaatregelen getroffen ondernemers zijn de buffers echter wel behoorlijk geslonken en soms zelfs helemaal opgebruikt. De meeste (75%) ondernemers zijn optimistisch en geven aan te zullen slagen in het opbouwen van hun bedrijfsbuffer voor toekomstige tegenvallers.


Voorzitter stichting ZZP Nederland, Frank Alfrink
Voorzitter stichting ZZP Nederland, Frank Alfrink

Reserves opbouwen belangrijk

Zelfstandigen zonder of met een kleine buffer zijn in de coronatijd relatief meer in financiële problemen gekomen. Hun situatie verergerde doordat bepaalde groepen zelfstandigen niet in aanmerking kwamen voor bijvoorbeeld de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)-regeling.

“Dit laat zien hoe belangrijk het is voor ondernemers om reserves op te bouwen”, aldus Alfrink, “Dat stelt je in staat om je onderneming voort te zetten, ook als er een tijd geen of weinig omzet is”. Ongeveer 25% van de respondenten geeft aan moeite te hebben met het opbouwen van een buffer. Dat komt volgens ZZP Nederland deels door een gebrek aan bruikbare informatie daarover. Ongeveer 70% van de respondenten zegt bekend te zijn met de manier waarop je een bedrijfsbuffer opbouwt. Minder bekend is hoe je dat op fiscaal vriendelijke wijze kan doen, gescheiden van je privévermogen (want daarover kan vermogensbelasting worden geheven). Een grote meerderheid van 80% vindt dat het opbouwen van een financiële buffer fiscaal gestimuleerd moet worden.

Buffervorming fiscaal stimuleren

Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), waar Stichting ZZP Nederland bestuurslid in is, heeft een voorstel ontwikkeld waarbij eenmanszaken, net als andere bedrijfsvormen, een bedrijfsreserve kunnen aanhouden zonder dit als vermogen te belasten. Dit moet verder gaan dan de bestaande bedrijfsrekening en ook soelaas kunnen bieden voor de langere termijn. VZN is hierover in gesprek met de politiek en met ambtenaren van de ministeries van SZW en Financiën. We moeten toe naar een model waarin zelfstandige ondernemers gestimuleerd en fiscaal gefaciliteerd worden om toekomstige calamiteiten zelf te kunnen opvangen.

Voor iedereen die meer wil weten over buffervorming en andere vormen van sparen voor later, heeft stichting ZZP Nederland de Wegwijsmodule “Appeltje voor de dorst” ontwikkeld. Binnenkort kunnen belangstellende ondernemers deze Wegwijsmodule volgen via de website van ZZP Nederland.

Products You May Like

Geef een reactie