Adviesraad Stichting ZZP Nederland verheugd met SER-zetel

Zzp

Zoals afgelopen vrijdag 1 april bekend is geworden (lees meer) hebben de ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland, PZO en VZN de handen ineengeslagen om zelfstandig ondernemerschap op grotere schaal en met meer daadkracht te kunnen ondersteunen. Hiertoe is het Netwerk Zelfstandig Ondernemers opgericht. In het Netwerk Zelfstandig Ondernemers heeft Stichting ZZP Nederland als Vereniging Zelfstandigen Nederland, zitting.

Stichting ZZP Nederland, medeoprichter van Vereniging Zelfstandigen Nederland, heeft in de aanloop naar het ontstaan van Netwerk Zelfstandig Ondernemers regelmatig overlegd met de bij haar aangesloten collectieve ondernemersorganisaties, verenigd in de Adviesraad. De Adviesraad heeft van het begin af aan akkoord gegeven op de poging om toe te treden tot de Sociaal Economische Raad (SER). Nu dat doel via de zetel voor Netwerk Zelfstandig Ondernemers is bereikt, geven de collectieve organisaties aan verheugd te zijn, dat zij nu ook binnen de SER worden vertegenwoordigd.

Adviesraad
De Adviesraad is het adviesorgaan, dat is ingesteld door Stichting ZZP Nederland en bestaat uit vertegenwoordigers van collectief aangesloten zzp-organisaties die collectieve belangenbehartiging in hun doelen hebben staan. De leden van de Adviesraad dragen informatie aan over relevante thema’s en geven stichting ZZP Nederland gevraagd en ongevraagd advies op relevante beleidsterreinen in het kader van de beleidsvorming van Stichting ZZP Nederland.

Products You May Like

Geef een reactie