Als zzp’er TVL terugbetalen? Je kan je definitieve omzet nog doorgeven!

Zzp

Heb jij in de periode van coronasteun TVL aangevraagd, maar heb je jouw verwachtte omzetverlies bij de verlening te hoog ingeschat? Dan moet deze (een deel van) de TVL terugbetalen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt je verschillende terugbetalingsmogelijkheden aan. De meeste ondernemers kiezen voor een betalingsregeling van een jaar: zij betalen elke maand een bepaald bedrag terug. Een betaling in 6, 18 of 24 maandelijkse termijnen kan ook.

Op maat
Heb je liever een betalingsregeling op maat? Bespreek dat in een persoonlijk gesprek. Zo’n 1.150 ondernemers misten tot nu toe één of meerdere terugbetalingstermijnen. Deze ondernemers zijn gebeld, om waar nodig de afspraken aan te passen. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wil voorkomen dat ondernemers onnodig in de knel komen.

Bedragen lager dan €500 worden kwijtgescholden, en er wordt geen rente gevraagd over het bedrag dat een ondernemer moet terugbetalen. Dat is ook zo bij een betalingsregeling. Meer informatie? Bekijk de pagina over terugbetalen van TVL-subsidie.

Definitieve berekening (vaststelling) eerste drie periodes TVL

Om een TVL-subsidieperiode af te sluiten, is de vaststelling van groot belang. Bij de vaststelling berekent de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de definitieve subsidie op basis van de werkelijke omzet.

Er zijn ondernemers die hun werkelijke omzet niet hebben doorgegeven voor TVL 1, TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021, om welke reden dan ook. RVO stuurde hen onlangs een brief met een laatste kans om de gegevens in te vullen. Zo’n 2.500 ondernemers hebben dat direct gedaan. Als ondernemers deze laatste kans niet aangrijpen, gaat RVO zelf vaststellen op basis van de gegevens van de Belastingdienst. Dit heet ambtshalve vaststellen. Dat kan nadelig voor een ondernemer uitpakken, en dat wil RVO voorkomen. Ondernemers kunnen tot 10 juni 2022 hun werkelijke omzet doorgeven. Zij krijgen 4 weken van tevoren een servicebericht met een reminder om de werkelijke omzet zo spoedig mogelijk door te geven.
 
Vaststelling Q3 2021 verschoven
De deadline voor de vaststelling van TVL Q3 2021 is verschoven naar 1 augustus 2022, 23:59 uur. In verband met het verlopen van het Europese Staatssteunkader op 30 juni 2022, geeft RVO eerst prioriteit aan het afhandelen van alle verleningen. Na 30 juni 2022 mag RVO namelijk geen TVL-subsidieaanvragen meer verlenen.

Voor de vaststellingen geldt dit niet. Die mogen ook na 30 juni 2022 afgehandeld worden. RVO laat de ondernemers zo snel mogelijk weten wanneer we de eerste vaststellingsverzoeken sturen. RVO zorgt dat ondernemers voldoende tijd krijgen om de werkelijke omzet van Q3 2021 door te geven.

Hoe completer hoe beter
Vanwege de naderende deadline van 30 juni 2020 wil RVO alle aanvragen zo snel mogelijk afhandelen. Daar hebben zij de hulp van ondernemers hard bij nodig. Als een aanvraag nog niet is afgehandeld, komt dat vaak doordat RVO wacht op aanvullende informatie. Bijvoorbeeld de juiste bijlagen, of het antwoord op een vraag.

Ondernemers ontvangen een e-mail als RVO aanvullende informatie nodig heeft. Daarin staat dat ondernemers zo snel en compleet mogelijk moeten reageren. TVL-aanvragen die niet compleet zijn, moet RVO helaas afwijzen. 

Products You May Like

Geef een reactie