Commissie van onderzoek evacuatieoperatie Kaboel van start

Overheid

Het kabinet heeft het instellingsbesluit van de Commissie van onderzoek evacuatieoperatie Kaboel aan de Tweede Kamer gezonden. De Commissie zal onderzoek doen naar de evacuatieoperatie vanuit Kaboel, die Nederland in de tweede helft van augustus 2021 uitvoerde, nadat de Taliban de macht in Afghanistan had overgenomen.

De commissie zal onafhankelijk en naar eigen inzicht onderzoek doen naar de Nederlandse evacuatieoperatie vanuit Kaboel. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan het akkoord tussen de Verenigde Staten en de Taliban van februari 2020, de Nederlandse inlichtingenpositie, de voorbereidende evacuatieplannen, de uitvoering van de relevante Kamermoties, de communicatie en samenwerking tussen de betrokken ministeries, het verloop van de evacuatieoperatie, en de mogelijke internationale juridische consequenties.

De commissie kan naar aanleiding van haar bevindingen en conclusies aanbevelingen doen. Naast voorzitter Maarten Ruys zijn de commissieleden Pieter Bindt, Renée Jones-Bos, Henk Lubberdink en Pauline Meurs. De commissie zal uiterlijk 31 mei 2023 haar rapport uitbrengen en aanbieden aan het kabinet.

Products You May Like

Geef een reactie