Handhaven Wet DBA treft de echte ondernemers

Zzp

De Wet DBA blijft ook binnen het nieuwe kabinet de gemoederen bezighouden. De beoogde opvolger van de Verklaring ArbeidsRelatie (VAR), heeft nooit kunnen brengen wat ervan werd verwacht; schijnzelfstandigheid tegengaan. Dat is ook de reden waarom stichting ZZP Nederland na de lancering van de Wet DBA, direct aan de bel heeft getrokken bij de overheid. Het enige wat de Wet DBA bereikte was dermate veel onzekerheid brengen dat opdrachtgevers niet meer met zzp’ers in zee durfden te gaan, omdat ze bang waren dat de Belastingdienst achteraf een loondienstverband zou constateren.

Inmiddels wordt alweer ruim vijf jaar nagedacht over een goede wetgeving om de Wet DBA te vervangen. Stichting ZZP Nederland heeft zich in die 5 jaar een waardig gesprekspartner getoond en waardevolle oplossingen aangedragen en heeft samen met andere belangenorganisaties een breed gedragen alternatief aangeboden aan toenmalig minister Koolmees, als alternatief voor de wet DBA.

Stichting ZZP Nederland zet al jaren in op een eigen fiscale positie voor ondernemers en duidelijkheid over de vraag; wat is zelfstandig ondernemerschap? Er moet een definitie voor komen aan de hand van objectieve criteria die eenvoudig en feitelijk vastgesteld kunnen worden door zowel de zelfstandige als door zijn of haar opdrachtgevers. Hierdoor wordt duidelijk wanneer iemand wel, maar vooral ook, wanneer iemand niet ondernemer is.

FNV wil handhaving Wet DBA

De oproep van vakbond FNV aan het kabinet om de Wet DBA te gaan handhaven zonder dat deze duidelijke criteria zijn vastgesteld, zal een negatief effect hebben op echte ondernemers. Handhaving van de Wet DBA zal de situatie van vijf jaar geleden weer terugbrengen en ondernemers zullen weer worden belemmerd in het zorgen voor hun eigen levensonderhoud.

Stichting ZZP Nederland is het eens met de oproep van FNV om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. En de rechtszaken die zij hebben gevoerd en gewonnen tegen diverse platformbedrijven als Deliveroo en Uber geven ook aan dat er schijnzelfstandigheid is. Maar dat betreft slechts een klein deel van de ondernemers in Nederland.

Onverkort handhaven zonder duidelijke criteria geeft enkel maar onrust. Onrust ook onder goedwillende opdrachtgevers en echte ondernemers.

Products You May Like

Geef een reactie