Internetconsultatie over afschermen bezoekadres in Handelsregister

Zzp

De afgelopen maanden is er veel gepraat over privacy en het afschermen van gegevens in het Handelsregister. De discussie kwam in een versnelling doordat politici, artsen en anderen die zich in het openbaar (moesten) uitlaten werden belaagd op hun huisadres, die gemakkelijk te vinden was dankzij het Handelsregister.


Internetconsultatie

De overheid heeft nu een internetconsultatie opengesteld over ‘Afschermen op verzoek’ in het Handelsregister. Via een internetconsultatie kan eenieder zijn of haar mening geven over het onderwerp van de consultatie. In dit geval stelt de overheid concreet de volgende vraag: Hoe beoordeelt u de voorgestelde regeling voor afscherming op verzoek van bezoekadressen van ondernemingen en rechtspersonen in het Handelsregister?

Stichting ZZP Nederland pleit al jaren voor afschaffing van de woonadressen van zzp’ers, ook als het woonadres gelijk is aan het bedrijfsadres. Het ministerie nam dit advies niet over, maar neemt nu wel de eerste stappen in de juiste richting.

Mening Stichting ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland blijft van mening dat het pas noodzakelijk is om iemands privégegevens te kennen, ter controle van met wie je zaken doet, als je ook daadwerkelijk in contact staat met die ondernemer en op het punt staat om zaken te gaan doen. Laat het dan aan de ondernemer om zijn/haar gegevens uit het Handelsregister vrij te geven voor de zakenpartner. Deze oplossing is technisch niet nieuw, want bestaat al.

Ten aanzien van deze consultatie: het is jammer dat het bij deze vraag slechts gaat over afscherming van gegevens voor personen die bijvoorbeeld worden bedreigd, of mensen die door hun beroep blootstaan aan waarschijnlijke dreiging. Dan is het al te laat. Dan liggen de gegevens van die mensen al op straat. De overheid moet nu doorpakken en privacygegevens afschermen van iedere ondernemer in het Handelsregister. Niet pas als er eventuele dreiging is of komt.

Oproep

Stichting ZZP Nederland roept een ieder, die voor meer privacy in het Handelsregister is, op om zijn/haar mening kenbaar te maken via deze consultatie. Heb je zelf moeite om je mening onder woorden te brengen, maar ben je het eens met de mening van stichting ZZP Nederland, dan kan je deze tekst gebruiken voor jouw antwoord.

Products You May Like

Geef een reactie