Kabinet bekrachtigt deelname Dubai EXPO 2020, aanbesteding van start

Overheid

Het kabinet heeft de Nederlandse deelname aan de wereldtentoonstelling Dubai EXPO 2020 bekrachtigd. Een principebesluit tot deelname was al in 2017 door het kabinet Rutte-II genomen. In totaal wordt een bedrag van 19,4 miljoen euro geïnvesteerd. De Europese aanbesteding voor ontwerp, bouw, onderhoud en afbouw van het Nederlandse paviljoen voor de Dubai EXPO gaat nu van start.

Dubai organiseert van 20 oktober 2020 tot 10 april 2021 de Dubai EXPO. Het is de 1e wereldtentoonstelling in de Golfregio, waar meer dan tweehonderd landen en organisaties zich presenteren. Er worden 20 tot 25 miljoen zakelijke en particuliere bezoekers verwacht. Nederland richt zich nadrukkelijk op beide doelgroepen. In Dubai zijn meer dan 250 Nederlandse bedrijven gevestigd. De export naar de Golfregio bedraagt meer dan 11 miljard euro per jaar. Deelname biedt Nederland dan ook tal van kansen op economisch en maatschappelijk vlak.

Meerjarige campagne

Om die kansen te verzilveren, start nu al een meerjarige campagne. Onder de noemer ‘Dutch Dubai – Dutch connection in the Gulf‘ worden er in de aanloop naar, tijdens en na de Dubai EXPO uiteenlopende activiteiten georganiseerd. Hierbij ligt de nadruk op de innovatieve oplossing die Nederland te bieden heeft op het gebied van water, voedsel en energie. De inzet is gericht op de gehele Golfregio, waarbij Dubai wordt gebruikt als springplank. Er wordt nauw samengewerkt met het Nederlandse bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Europese aanbesteding

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert namens het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) de Europese aanbesteding uit voor het paviljoen. Gezien de gevraagde specialismen wordt de kans groot geacht dat de vorming van een consortium van bedrijven noodzakelijk is om de gehele opdracht te kunnen vervullen. De publicatie van een vooraankondiging op maandag 30 april 2018 en de organisatie van een informatiebijeenkomst op donderdag 31 mei 2018 zijn onderdeel van de aanbestedingsprocedure.

Meer informatie over de Europese aanbesteding en de informatiebijeenkomst staat op tenderned.nl

Products You May Like

Geef een reactie