Personeel werven met het schoonmaken van de Noordzeekust

Nieuws

Ruim 50% van de respondenten geeft aan niet te willen werken bij een werkgever die weinig inspanningen verricht op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) . En bij het zoeken naar een baan, is voor 30% het MVO-beleid medebepalend. Hoewel steeds meer ondernemers stappen zetten op het gebied van MVO, blijkt uit het onderzoek dat de wensen van werknemers en de inspanningen van werkgevers ver uiteenlopen.

Werknemers vinden dat bedrijven zich vooral moeten inzetten voor het tegengaan van milieuvervuiling (42%), de overgang naar duurzame energie (40%) en het stimuleren van hergebruik van materialen en goederen (38%). De werkgevers waar de respondenten werken voeren met name beleid op diversiteit en inclusie, bevorderen van een gezondere levensstijl en het zorgdragen voor een goede gezondheid voor iedereen.

BeFrank-directeur Jan Hein Rhebergen, ziet in de uitkomsten volop kansen voor organisaties om het gat te dichten en de uitvoering van hun beleid beter aan te laten sluiten bij de wensen van de werknemers. „MVO is een heel breed begrip, het is daarom des te belangrijker om beleid heel concreet te maken. Doe met je werknemers mee aan een beach cleanup, maak het kantoor papierloos en laat afval scheiden.”

Products You May Like

Geef een reactie