Slechts 20% starters verslaat in 5 jaar het minimumloon als ondernemer

Ondernemen

Ongeveer 1 op de 5 zelfstandigen verdient na vijf jaar minstens het minimumloon. Dit zijn vooral mannen, starters tot 55 jaar en starters in de bouwsector. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS.

Het CBS deed een onderzoek over de inkomensontwikkeling van startende zelfstandigen. Hier werd een groep starters uit 2013 voor geselecteerd. Maar liefst 30 procent van hen had na 5 jaar een inkomen lager dan het minimumloon en 50 procent was gestopt als zelfstandige.

Uitstroom zelfstandigen groot

In 2013 zijn 215.3 duizend zelfstandigen gestart. In 2014 behaalde ongeveer 1 op de 6 van hen een jaarinkomen als zelfstandige van minstens het minimumloon. De groep starters die minder verdiende dan de inkomensgrens kromp van 56 procent in 2014 naar 30 procent in 2018.

‘31% van de in 2013 gestarte zelfstandigen was in 2018 weer in loondienst.’

Het aandeel starters dat geen zelfstandige meer is nam in die periode toe van 28 procent in 2014 naar 51 procent in 2018. Het merendeel van de uitstromers ging weer in loondienst aan het werk. Zo’n 31 procent van de in 2013 gestarte zelfstandigen was in 2018 weer als werknemer werkzaam.

Van de zelfstandigen die in 2014 onder het minimumloon verdienden, had 84 procent nog een tweede inkomen. Dit aandeel was onder de vrouwelijke starters met 89 procent nog hoger. Het inkomen uit loondienst of uitkering was voor deze groep de belangrijkste inkomensbron.

positie startende zelfstandigen werk

Leeftijd en sekse spelen een rol

Daarnaast valt het op dat 1 op de 4 mannen in 2018 een zelfstandigeninkomen boven de inkomensgrens verdiende. Dit was een groot verschil met vrouwen, waar 1 op de 10 in 2018 een inkomen boven het minimumloon haalde.

‘Van de vrouwen verdiende 1 op de 10 in 2018 een inkomen boven het minimumloon.’

Ook leeftijd lijkt een belangrijke rol te spelen in het bereiken van een inkomen boven het minimumloon. Starters van 25 tot 45 jaar bereikten deze grens vaker na 5 jaar. Startende zelfstandigen van 65 jaar of ouders bereikten deze grens het minst vaak.

Verschillen per sector

Een andere opvallende uitkomst uit het onderzoek is het feit dat in de bouwsector 48 procent van de starters in 2018 een inkomen op of boven de inkomensgrens had. Andere sectoren scoren lager, zoals onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg. De uitstroom van starters was in deze groepen groot, in bijvoorbeeld de sector gezondheids-en welzijnszorg was 63 procent van de starters na 5 jaar weer gestopt.

‘In de bouwsector had 48% van de starters in 2018 een inkomen boven de inkomensgrens.’

De sector overige dienstverlening (o.a. kappers en schoonheidssalons) vormde hier een uitzondering op. Een relatief klein aandeel van de starters haalde de inkomensgrens, maar in 2018 was nog twee derde van hen als zelfstandige actief.

positie zelfstandigen per bedrijfstak

Products You May Like

Geef een reactie