Stichting ZZP Nederland: Pensioenpotje zelfstandigen beter beschermen

Zzp

Minister Schouten schrijft in een brief (pdf) aan de Tweede Kamer d.d. 30-3-2022 dat zzp’ers in het vernieuwde pensioenstelsel meer ruimte krijgen om fiscaal vriendelijk te sparen voor hun aanvullend pensioen. Ook zegt zij, dat er experimenteerwetgeving komt, waardoor zzp’ers vrijwillig kunnen aansluiten bij bestaande pensioenfondsen. Stichting ZZP Nederland is van mening, dat deze maatregelen niet echt zullen bijdragen aan een oplossing voor de werkelijke knelpunten waar zelfstandige ondernemers mee te maken hebben. “Zelfstandigen willen een betere bescherming van hun pensioengeld en daarnaast de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk een bedrijfsbuffer op te bouwen“, zegt voorzitter Frank Alfrink.

Fiscale ruimte pensioen te ingewikkeld

Veel zelfstandigen maken geen gebruik van de fiscale mogelijkheid voor pensioensparen in box 1, omdat het berekenen van de fiscale ruimte via de formule van de Belastingdienst te lastig is. Uitbreiding van deze fiscale ruimte is niet doelmatig als men er toch geen gebruik van maakt. Daarom moet pensioensparen in box 1 volgens ZZP Nederland eenvoudiger worden gemaakt.

Experimenteerwetgeving niet passend voor zelfstandigen

De door de minister genoemde experimenteerwetgeving voor vrijwillige aansluiting bij bestaande werknemerspensioenfondsen, zal eveneens niet het beoogde resultaat hebben. Stichting ZZP Nederland heeft in de afgelopen periode actief meegewerkt aan het tot stand komen van regelingen, die passend zijn voor zelfstandigen. “Helaas weigert SZW categorisch om wettelijke mogelijkheden te scheppen voor vrijwillige aansluiting die passend is voor zelfstandigen”, zegt bestuurslid Maarten Post. “Dit stimuleert zelfstandigen niet om op deze wijze pensioen op te bouwen”.

Pensioen zelfstandigen onvoldoende beschermd

Pas in 2015 heeft toenmalig staatssecretaris Jetta Klijnsma wettelijk vastgelegd, dat het pensioensaldo van zelfstandigen (meestal is dit lijfrente), beschermd is tegen schuldeisers, beslagname en faillissement. Deze wettelijke bescherming geldt echter slechts tot een saldo van € 250.000 en dan ook nog onder strikte voorwaarden. “Als de minister nu aankondigt om de fiscale ruimte voor pensioensparen te vergroten, dient het beschermde pensioensaldo van zelfstandigen eveneens substantieel te worden verhoogd “, aldus Post.

Pensioenpotje noodgedwongen opgemaakt

Uit de recente achterbanraadpleging (pdf) van stichting ZZP Nederland blijkt, dat veel door coronamaatregelen getroffen zelfstandigen hun pensioenpotje in box 3 deels of soms geheel hebben moeten gebruiken om hun vaste bedrijfslasten te kunnen betalen. Dit saldo is opvraagbaar en onbeschermd. Pensioensparen in box 3 is riskant. Zelfstandigen die dachten op deze wijze een pensioenpotje te hebben opgebouwd, zagen dit in de coronaperiode verdampen en staan nu vaak met lege handen. Uit dezelfde achterbanraadpleging blijkt ook, dat zelfstandigen zich juist door deze ervaring meer bewust zijn geworden van de noodzaak om een aparte bedrijfsbuffer op te bouwen.

VZN bepleit fiscaal stimuleren bedrijfsbuffer.

Volgens de Vereniging Zelfstandigen Nederland, waar Stichting ZZP Nederland in het bestuur zit, is het noodzakelijk, dat de overheid de opbouw van een bedrijfsreserve van zelfstandigen fiscaal gaat stimuleren. VZN vraagt de overheid om de bedrijfsbuffer van zelfstandigen nadrukkelijk te betrekken in de aanpassingen van het fiscale regiem voor ondernemers.

Products You May Like

Geef een reactie