Veiligheidsregio’s, gemeenten en particulieren bieden vluchtelingen een veilig onderkomen

Overheid

Door enorme inzet van een grote groep toegewijde mensen in veiligheidsregio’s en gemeenten zijn op dit moment 33.796 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne gerealiseerd, waarvan er nu 24.020 worden bezet. Daarnaast stellen duizenden particulieren hun huis ter beschikking voor vluchtelingen.

De Russische agressie in Oekraïne zorgt voor menselijk lijden op een schaal die ook Nederland voor grote uitdagingen stelt. Hoe groot is onzeker, want dat is afhankelijk van het verloop en de duur van de oorlog, de schade die wordt aangericht en andere onvoorziene ontwikkelingen. Het is voorstelbaar dat Oekraïense vluchtelingen langere tijd deel uitmaken van onze samenleving. 

Het kabinet houdt rekening met verschillende scenario’s. We moeten klaar staan voor iedereen die Oekraïne ontvlucht en naar Nederland komt. Hiervoor staan we gezamenlijk aan de lat. 

Daarom is de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne vandaag weer bijeengekomen. Hierin is een aantal besluiten genomen.

Geen effect toeslagen gasthuishouden

Wanneer vluchtelingen uit Oekraïne zich inschrijven op hetzelfde adres als het gasthuishouden, kunnen zij in een aantal gevallen toeslagpartner van het gasthuishouden worden. Ook worden zij mogelijk als medebewoner gerekend voor de huurtoeslag. Het kabinet vindt het niet wenselijk dat een gasthuishouden dat vluchtelingen uit Oekraïne in huis neemt, daardoor minder toeslagen ontvangt. Er wordt gewerkt aan een oplossing om dit te voorkomen. De uitwerking van deze plannen wordt aan de Tweede Kamer voorgelegd. 

Financiële afspraken met gemeenten

Gemeenten en veiligheidsregio’s ontvangen reële compensatie voor het huisvesten van vluchtelingen. Uitgangspunt is dat zij als gevolg van de opvang van vluchtelingen er niet slechter voor komen te staan. Gemeenten kunnen voor huisvesting een contract aangaan met een locatie voor een termijn van maximaal 12 maanden. In de praktijk zien we dit al goed gaan. Aan gemeenten wordt ook gevraagd om rekening te houden met de mogelijkheid om de locatie op enig moment in te zetten voor andere doeleinden zoals spoedzoekers en studentenhuisvesting.

Noodsteun studenten

Het kabinet heeft besloten om vooralsnog maximaal 2,5 miljoen euro uit te trekken voor noodsteun aan Oekraïense studenten in het mbo en hoger onderwijs. Dit gaat om studenten in het huidige studiejaar, die voor de oorlog uitbrak al in Nederland studeerden en nu getroffen worden door de gevolgen van de oorlog tegen Oekraïne. Op dit moment geven diverse mbo-scholen, hogescholen en universiteiten noodsteun aan studenten. Omdat de instellingen niet over voldoende middelen beschikken om deze studenten tegemoet te komen, ondersteunt het kabinet deze onderwijsinstellingen.

Products You May Like

Geef een reactie